Vergoedingen en Kosten


Neem gerust contact op bij vragen! Onze ervaring is dat de helpdesk van uw zorgverzekeraar u niet altijd juist informeert. Dat komt vermoedelijk omdat het zo ingewikkeld is. De regelgeving en contracten veranderen steeds. Het jaar van starten van een behandeling bepaalt de regels waaronder u valt.
De grootste verandering voor 2015 is dat de hulp voor jongeren naar de gemeente gaat. Wij hebben ervoor gekozen om vanaf 1 januari 2015 alleen nog maar mensen in behandeling te nemen die bij de start van de behandeling 18 jaar of ouder zijn.

Een belangrijke verandering die in 2014 inging was dat de vergoedingen voor wat vroeger eerste lijns psychologische hulp heette, zijn uitgebreid. Dit heet nu Generalistische Basis Geestelijke Gezondheids Zorg (GBGGZ of bGGZ). Er is geen eigen bijdrage meer. Daarnaast ging de ‚oude’ tweede lijns zorg c.q. psychotherapie verder onder de noemer Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGGZ of sGGZ).

Voor de bGGZ geldt een ander vergoedingsmodel dan voor de sGGZ.
Over de bGGZ kunt u hier meer lezen.

Wij hebben zowel voor de bGGZ contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

De vergoeding van medicatie bij ADHD blijft een hot item. Informatie hierover vindt u: Download info en dit

Omzetplafond


Sinds de invoering van het nieuwe stelsel hanteren sommige verzekeraars een omzetplafond voor psychologen. Dat betekent dat de psycholoog in dat jaar een maximum opgelegd krijgt van het te declareren bedrag. Dit betekent dat cliënten, die verzekerd zijn bij een maatschappij waarvan het omzetplafond is bereikt, dat kalenderjaar niet meer in behandeling genomen kunnen worden. Cliënten met een restitutiepolis hebben recht op volledige vergoeding van de zorg bij een behandelaar naar eigen keuze. Maar ook als u een restitutiepolis heeft, geldt het omzetplafond voor ons als behandelaars. Alleen wanneer de psycholoog géén contract heeft afgesloten met uw verzekeraar, is er geen omzetplafond. Cliënten die aan een behandeling zijn begonnen, kunnen de behandeling wel afmaken, ook al zou het plafond tijdens hun traject bereikt worden. De kosten zijn dan voor de psycholoog.

OVP Onverzekerde zorg product

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.
Het tarief is € 100,- per sessie (45 minuten)
Indien u een zogenaamde Budgetpolis heeft afgesloten, dan kan het zijn dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt. Gezien het grootte aantal polissen met verschillende voorwaarden, hebben wij geen goed overzicht. Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wij hebben echter geen speciale contracten afgesloten voor mensen met een budgetpolis. Controleer dus goed van te voren of u een budgetpolis heeft en als dit het geval is zoek dan goed uit of onze hulp vergoed wordt.

Eigen risico en vragen
Indien u hulp vraagt die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan geldt hierover een eigen risico voor de meeste hulp. Mogelijk ten overvloede. Het eigen risico heeft u afgesproken met uw zorgverzekeraar. Bij een hoger eigen risico betaalt u minder maandelijkse premie. In 2015 is het collectief verhoogd.
Indien u vragen heeft overleg dan met uw zorgverzekering.

Ook kunt u bij vragen of klachten over het zorgstelsel eens kijken op
www.meldjezorg.nl

De complexe financiering van de zorg


Veel zorgverleners raken de weg kwijt in het doolhof van regels over de financiering van de zorg. Daarom heeft Zorginstituut Nederland een handreiking samengesteld over de wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis. 
Hier leest u daar mee over

Feiten en cijfers over de GGZ


Zoals het aantal patiënten dat in de GGZ behandeld wordt, welke aandoeningen het meest voorkomen bij mannen, vrouwen en kinderen, hoeveel kosten er omgaan in de GGZ en informatie over regionale verschillen in de behandeling van psychische aandoeningen.
Lees ze hier..
© 2020 Joost Baas Mail gerust!