Kwaliteitsstatuut GGZIn het kader van de bevordering van de kwaliteit is in samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ een zogenaamd model kwaliteitsstatuut opgesteld. Op basis hiervan behoren alle individuele hulpverleners een zogenaamd Kwaliteitsstatuut op te stellen.

De essentie van dit statuut is dat het voor de patient/client duidelijke wordt wat hij kan verwachten van zijn behandeling en ook welke eisen hij kan en mag stellen aan zijn behandeling. Een lofrijk streven.

De meeste punten die in dit statuut aan de orde komen trof en treft u gewoon aan op onze website, echter op deze plek is de informatie allemaal te vinden.

We hebben een tweetal downloads.

U kan en mag dit allemaal lezen, maar wij raden u vooral gewoon deze vragen aan ons te stellen. Dit kan tijdens de sessies of u kunt ons erover emailen of bellen.
© 2020 Joost Baas Mail gerust!